İnsan Kaynakları

Şirketlerin en temel kaynaklarının başında kuşkusuz insan kaynakları yönetimi gelmektedir. Sarp Group, kazanılmış değerlerimizin korunmasında, şirket stratejileri ve hedeflerinin gerçekleşmesinde, müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.

Sarp Group’ta çalışanlara kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve şirkete bağımlılıkları ile motivasyonlarının güçlü olmasını amaçlayan insan kaynakları politikası uygulamaya çalışılmaktadır.

Sarp Group’un insan kaynakları politikası uygulamaları aşağıda belirtilen doğrultuda gerçekleşir;

Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih edeceği bir şirket olmak,

Şirketimizin insan kaynağı seçimini, işe uygun nitelikte, gelişime açık, küresel bakış açısına sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yapmak,

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,

Çalışanlarımızın performanslarının göz ardı edilmeyeceği bir sistem kurmak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak,

Çalışanlarımızın memnuniyetlerini sağlamak amacıyla, yatırım ve uygulamalar yapmak,

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürünün oluşturulmasını sağlamak,

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

Şirketimiz ve çalışanlarımızın beklentilerini dengelemek,

Yasal gerekliliklere uyulan ve etik değerlerin yaşatıldığı, bir iş ortamı sağlamak,

İnsan Kaynaklarına yatırım yaparak, çalışanlarımıza yönelik faaliyetleri geliştirmek, iyileştirmek ve sürekli kılmak.